Financial Affairs

Financial Affairs

Members: Yeung Wai Shun (Person-in-charge), Ho Oi Yee, See Wai Wa

Financial Supervision Committee

School Uniform
Members: Au Ying Yiu( person-in-charge), Chan Hon Yee

Tuck Shop
Members: Tsang Yuet Yim (person-in-charge), Lam Yeung

School Bus
Members: Ho Yau Wan (person-in-charge), Liu Yin Ming