Financial Affairs

Members: Yeung Wai Shun (Person-in-charge), Wu Ngan Suen, Wong Wing Han, See Wai Wa

Financial Supervision Committee

School Uniform
Members: Au Ying Yiu ( person-in-charge), Chan Hon Yee

Tuck Shop
Members: Wong Kin Sang (person-in-charge), Lee Karen Pik Yuk

School Bus
Members: Ho Yau Wan (person-in-charge), Tsang Ka Yan