Financial Affairs

Members: Yeung Wai Shun (Person-in-charge), Wu Ngan Suen, Wong Wing Han, See Wai Wa