Chairman cum Supervisor:
Wong Chung Leung
Chan Wai Kee (Person in-charge)
Committee Member:

Cheung Lai Ming
Ho Po Yee
Leung Mei Yin
Lo Man Yee
Wong Fat Mo
Yeung Wai Shun